Om Omställning Österbotten

Information om oss

Evenemang
Verksamhet

Återkommande verksamhet och program

Tillsammans gör vi skillnad genom verksamhet, kurser och evenemang. Vi samarbetar med olika aktörer i Österbotten mot ett hållbarare Österbotten för människan och naturen.

 • Kurser i samarbete med andra inom hållbart tema
  • Ge förslag på kurser som ni skulle vilja att ordnas som stöder hållbarhet och omställning
 • GardenFest i augusti, äta ute med grannar/ vänner, samarbetspartner
  • Använda sig av lokala råvaror (Reko)
  • Sociala band till grannar/ inom byn/ stadsdel
  • Kulturella, kan ta in nya maträtter, matkulturer
 • Skolträdgårdar, Vikinga skola, Haga skola
  • Samarbete med 4 H, klubbar på sommaren
 • Fröbiblioteket, plats: Korsholms huvudbibliotek
  • Du får låna frön och lämna in nya eller ta vara på de frön som kommer på hösten
  • Större mångfald
  • Lokala sorter eller rariteter (frön som tas lokalt = färdigt aklimatiserad)
 • Poddar att lyssna på (många inom Österbotten)
  • Världar i omställning, Facebook + webbsida
   • 10 avsnitt, intervjuare: Maria Ernström-Fuentes
   • Ett projekt som samlar upp berättelser och drömmar om en omställning till hållbara livsstilar och världar i Svenskfinland.
 • Besök till andra och varandra inom Svenskfinland
  • Ge förslag på människor, privatpersoner eller småföretag som lever, främjar, jobbar inom hållbarhet och omställning som du skulle vilja besöka
Bli medlem – stöd
Vad får du utav att vara medlem i föreningen?

Ditt stöd hjälper oss att göra mer, hjälpa mer, ordna mer för och i Österbotten.

 • Detta får du som medlem:
 • Gratis frön i samband med medlemskapet
 • Rabatter på Omställning Österbottens evenemang:
  Kurser
  Föreläsningar
  Evenemang
 • Hopp inför framtiden
 • Positiva visioner
Omställning Österbotten
Kort om föreningens syfte, bakgrund och styrelse

Syfte:
Omställning Österbotten är ett nätverk som har skapats för att stödja och inspirera de lokala omställningsinitiativ som startar runt om i Österbotten. Vi vill hjälpa alla att hitta varandra och stöda er.

Lokalsamhällena uppmanas att själva möta de globala utmaningarna vi alla står inför – genom att jobba och stöda lokalt

* Lokalsamhällen: i Österbotten är det naturligt med en by eller en stadsdel. På vår FB sida har vi skapat FB grupper för varje kommun för att kunna hitta varandra inom en kommun, för att sedan kunna arbeta vidare lokalt.

Genom att samarbeta kan vi nå större mål och mervärde, än genom att ensamma jobba på olika håll i Österbotten.

Bakgrund:
Föreningen har sin grund i Slow Food rörelsen, föreningen Slowfood Ostrobotnia grundades år 2013 och verkade då för hela Österbotten kring mat och slow food.
Föreningen bytte år 2017 namn till Omställning Österbotten.

Styrelsen 2021:

 • Ordförande Maria Österåker
 • Sekreterare Ulrica Taylor
 • Kassör Kati Källman
 • Övriga styrelsemedlemmar: Marina Ranta, Magdalena Lindros, Patricia Lintala
 • Suppleanter: Annika Möller-Nilsson, Kaj Löfvik

Kontakt:
omstallningosterbotten@gmail.com

facebook.com//omstallningosterbotten


Principer för omställning

VI RESPEKTERAR RESURS-BEGRÄNSNINGAR OCH BYGGER RESILIENS

I allt vi gör utgår vi ifrån behovet av att snabbt minska våra koldioxidutsläpp och vårt beroende av fossila bränslen samt att använda värdefulla resurser på ett klokt sätt.

VI FRÄMJAR BALANS

När vi möter brådskande, globala utmaningar kan individer och grupper känna sig stressade, slutna eller jagade snarare än öppna, sammankopplade och kreativa. Vi skapar utrymme för reflektion, firande och vila, för att balansera de perioder när vi har fullt upp med att få saker gjorda. Vi utforskar olika sätt att jobba med våra huvuden, händer och hjärtan, som hjälper oss att utveckla relationer som bygger på samarbete och tillit.

VI DELAR FRITT MED OSS AV IDÉER OCH MAKT

Omställning är en gräsrotsrörelse där idéer kan anammas på ett snabbt, brett och effektivt sätt eftersom varje lokalsamhälle äger sin egen process. Omställning ser olika ut på olika platser och den mångfalden vill vi uppmuntra.

VI FRÄMJAR INKLUDERING OCH SOCIAL RÄTTVISA

Med stor sannolikhet är det samhällets mest missgynnade och maktlösa människor som drabbas hårdast av stigande bränsle- och matpriser, resursbrist och extremväder. Vi vill förbättra möjligheterna för alla samhällsgrupper att leva goda liv, vara friska och försörja sig på hållbara sätt.

VI FRÄMJAR POSITIVA VISIONER OCH KREATIVITET

Vi fokuserar inte på att vara emot saker, utan på att utveckla och främja positiva möjligheter. Vi tror på att använda kreativitet för att engagera och involvera människor och att uppmuntra dem att föreställa sig den framtid de vill leva i. I det här visionsarbetet är det centralt att utveckla nya berättelser, ha roligt och fira framgångar.

VI ÄR EN DEL AV ETT EXPERIMENTERANDE, LÄRANDE NÄTVERK

Omställning är ett globalt socialt experiment i realtid i verkliga livet. Att vara en del av ett nätverk gör att vi kan skapa förändring snabbare och mer effektivt genom att bygga på varandras erfarenheter och insikter. Vi vill erkänna och lära oss av misslyckanden såväl som av framgångar – om vi ska kunna vara djärva och hitta nya sätt att leva och arbeta, kommer det inte alltid att bli rätt på första försöket. Vi är öppna med våra processer, söker aktivt upp feedback och tar det till oss på ett positivt sätt.

VI ARBETAR MED NÄRHETSPRINCIPEN OCH SJÄLVORGANISERING

Målet med omställningsmodellen är inte att centralisera eller kontrollera beslutsfattandet, utan att beslut ska fattas på den lämpligaste, mest praktiska och mest handlingskraftiga nivån.

VI SAMARBETAR OCH SÖKER SYNERGIER

Omställning går ut på att arbeta tillsammans i lokalsamhället och att släppa loss vår kollektiva genialitet för att kunna ha en större påverkan tillsammans än vi kan ha som individer. Vi söker möjligheter att bygga kreativa och kraftfulla partnerskap inom och bortom omställningsrörelsen och att bygga en kollaborativ kultur, hitta länkar mellan olika projekt, skapa öppna beslutsprocesser och utforma evenemang och aktiviteter som hjälper människor att skapa band.

Om oss

Omställning Österbotten är ett nätverk som har skapats för att stödja och inspirera de lokala omställningsinitiativ som startar runt om i Österbotten.

Mer om oss

Kontakta oss

omstallningosterbotten@gmail.com

Fler sätt att kontakta oss

Besök oss

Österbotten
Finland

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång